top of page

הרצאות מקצועיות

אמנות השירות

 • הכר מיהם לקוחותיך וספקיך

 • ניהול השירות

 • תיאום ציפיות

 • הבדלה של לקוחות (פנימיים \ חיצוניים)

 • תקשור (שירות טלפוני הקשבה ודיבור + תכתובות מייל)

 • ITIL

 • ניהול קונפליקטים

 • שביעות רצון לקוחות

 • סוף שירות

הרצאות מודעות עצמית | הרצאות מקצועיות | הרצאות לעובדים | הרצאות מעניינות | הרצאות מגניבות | הרצאות לתעשיית ההייטק | הרצאות בפתח תקווה | הרצאות מצחיקות | סדנאות מקצועיות | הרצאת אמנות השירות | הרצאת ניהול מטריציוני | הרצאת ניהול זמן | הרצאת ניהול ישיבה אפקטיבית | הרצאת אמנות העברת מצגת | הרצאות ניהול פרויקטים

ניהול מטריציוני

 • הגדרת ניהול מטריציוני

 • הקשיים של המנהל המטריציוני

 • יתרונות וחסרונות של הניהול המטריציוני

 • סוגים של ניהול מטריציוני

 • הכלים שעומדים לרשותו של המנהל המטריציוני (כתב מינוי, תיאום ציפיות, שקיפות, אסקלציות)

 • ניהול קונפליקטים (כלים להתמודד)

 • ניהול מנהלים מטריציונית על פי מודל אדיג'ס

הרצאות מודעות עצמית | הרצאות מקצועיות | הרצאות לעובדים | הרצאות מעניינות | הרצאות מגניבות | הרצאות לתעשיית ההייטק | הרצאות בפתח תקווה | הרצאות מצחיקות | סדנאות מקצועיות | הרצאת אמנות השירות | הרצאת ניהול מטריציוני | הרצאת ניהול זמן | הרצאת ניהול ישיבה אפקטיבית | הרצאת אמנות העברת מצגת | הרצאות ניהול פרויקטים

ניהול ישיבה אפקטיבית

 • הגדרות של ישיבה מוצלחת ולא מוצלחת

 • הסיבות למה לא לקיים פגישה

 • מכשולים שעומדים בפני מנהל הישיבה

 • אפקטיביות מול יעילות

 • טיפים לביצוע הכנות לישיבה 

 • טיפים לניהול פתיחת הישיבה 

 • טיפים לניהול שלב הדיון

 • טיפים לסיכום נכון של הישיבה

 • ששת הכובעים של דה בונו

הרצאות מודעות עצמית | הרצאות מקצועיות | הרצאות לעובדים | הרצאות מעניינות | הרצאות מגניבות | הרצאות לתעשיית ההייטק | הרצאות בפתח תקווה | הרצאות מצחיקות | סדנאות מקצועיות | הרצאת אמנות השירות | הרצאת ניהול מטריציוני | הרצאת ניהול זמן | הרצאת ניהול ישיבה אפקטיבית | הרצאת אמנות העברת מצגת | הרצאות ניהול פרויקטים

אמנות העברת מצגת

 • מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה

 • הכרות עם קהל היעד המיועד

 • פחד קהל - דרכי התמודדות

 • סגנון אישי - שפת גוף

 • סגנון אישי - שימוש בקול

 • סגנון אישי - בחירה ושימוש במילים

 • טיפים וטריקים לבניית מצגת

 • שלב הדיון

 • התמודדות עם הפרעות

 • מבנה מצגת מומלץ

 • טיפים פשוטים לניהול המצגת

 • בניית קשר עין ודרכים "להרגיש" את הקהל

הרצאות מודעות עצמית | הרצאות מקצועיות | הרצאות לעובדים | הרצאות מעניינות | הרצאות מגניבות | הרצאות לתעשיית ההייטק | הרצאות בפתח תקווה | הרצאות מצחיקות | סדנאות מקצועיות | הרצאת אמנות השירות | הרצאת ניהול מטריציוני | הרצאת ניהול זמן | הרצאת ניהול ישיבה אפקטיבית | הרצאת אמנות העברת מצגת | הרצאות ניהול פרויקטים

ניהול פרויקטים

 • הגדרה מדוייקת של פרויקט

 • בניית צוות פרויקט ותיאום ציפיות עם הלקוח

 • תפקידו של מנהל הפרויקט

 • הכלים שעומדים לרשותו של מנהל הפרויקט:

  • CBA - hoose Between Alternatives 

  • WBS - Work Breakdown Structure

  • Gantt

  • OMP Method

  • ROI ,Quality, TTM, cost reduction

 • מחזור החיים של פרויקט

 • ניהול ושיכוך סיכונים

הרצאות מודעות עצמית | הרצאות מקצועיות | הרצאות לעובדים | הרצאות מעניינות | הרצאות מגניבות | הרצאות לתעשיית ההייטק | הרצאות בפתח תקווה | הרצאות מצחיקות | סדנאות מקצועיות | הרצאת אמנות השירות | הרצאת ניהול מטריציוני | הרצאת ניהול זמן | הרצאת ניהול ישיבה אפקטיבית | הרצאת אמנות העברת מצגת | הרצאות ניהול פרויקטים

(Kaizen) אירוע קאיזן: שיפור מתמיד

 • הגדרת אירוע קאיזן?

 • הגדרת המטרות של אירוע הקאיזן

 • הגדרות גבולות הגזרה של אירוע הקאיזן

 • הגדרת הצוות של אירוע הקאיזן

 • מהות השימוש בעיניים זרות

 • איסוף בעיות מהצוותים,תמחורם ובניית קבוצות עבודה.

 • סיעור מוחות וקבלת החלטות

 • סגירת אירוע קאיזן

הרצאות מודעות עצמית | הרצאות מקצועיות | הרצאות לעובדים | הרצאות מעניינות | הרצאות מגניבות | הרצאות לתעשיית ההייטק | הרצאות בפתח תקווה | הרצאות מצחיקות | סדנאות מקצועיות | הרצאת אמנות השירות | הרצאת ניהול מטריציוני | הרצאת ניהול זמן | הרצאת ניהול ישיבה אפקטיבית | הרצאת אמנות העברת מצגת | הרצאות ניהול פרויקטים
bottom of page