top of page

נומופוביה - התמכרות לטלפון

מה מיוחד בתמונה

(תשובה בסוף העמוד)?

1 | מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון

פירוש המושג נומופוביה?

נומופוביה היא פוביה (בעת) מאיבוד מגע עם הטלפון הנייד כתוצאה משכחה, אובדן, סוללה ריקה, תקלה וכו.. המונח נומופוביה הוא קיצור של המילים no-mobile-phone phobia

(בעברית: בעת באין טלפון נייד)

בחנו את עצמכם - האם אתם מכורים לטלפון?

לפניכם מתוארים עשרה סימנים, תספרו כמה סימנים מתארים את ההתנהגות היום יומית שלכם:

2 | מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון
3 | מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון
4 | מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון
5 | מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון
6 | מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון
7 | מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון
8 | מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון
9 | מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון
10 | מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון
11 | מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון
12 | מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון

אז כמה סימנים ספרתם?

תוצאות המבחן:

13 | מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון
14 | מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון
15 | מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון

התמכרות לטלפון - דרכים להתמודדות

מוקד 105

כולם יודעים:
100 = משטרה
101 = מד"א
102 = מכבי אש

אז מה זה מוקד 105?

 

תכירו מוקד חדש שנמצא כרגע בהרצה שקטה, המוקד הוא חלק מיחידת להב 433 מיועד למלחמה באלימות ופשיעה ברשת האינטרנט.

 

מוקד טלפוני שמספרו 105 פועל רוב שעות היום כולל שישי ושבת. לפניות ובקשת עזרה. המוקד נותן מענה לכל טווח האיומים הנשקפים לילדים ובני נוער במרחב הרשתות החברתיות – מפגיעות פליליות, ועד לפגיעות שאינן פליליות כגון חרם, נידוי וביוש (שיימינג), שגם השפעתן עלולה להיות קשה ביותר.

מוקד 105 של המשטרה | מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון

טלפון הוא אויב!

‫#‏טלפון_הוא_אויב‬
קבוצת ה - What's App של הכיתה עדיין לא החליטה על אירוע גיבוש בסוף שבוע,
קבוצת ה - What's App של ועד הגן עדיין מתלבטת מה לרכוש למסיבת סוף שנה,

קבוצת ה - What's App של המשפחה משני הצדדים לא מפסיקים לחפור על אירועי השבת?

 

מה עושים????

פשוט מאוד, מתכווננים לחדשות ורק פעם בשעה מסתכלים בטלפון ורואים את ההתכתבויות. ההודעות יחכו לחדשות של השעה הבאה. 
טלפון הוא אויב, הוא גורם לכם הסטה של תשומת הלב פעם אחר פעם!!!

 

תנהלו את הטלפון במקום שהוא ינהל אתכם!

מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון

טלפון לא בקרבת מקום בזמן השינה

‫מכירים את הסרט לישון עם האויב? זה מה שקורה שישנים עם הטלפון לידכם.

כל עוד אתם לא בעלי תפקיד שמקבלים תמורה על כך שאתם בכוננות למה אתם צריכים את זה?

הטלפון רוטט ומזמזם באמצע הלילה, גם אם אתם לא מתעוררים מזה זה מפריע בתת מודע שלכם....לא פלא שקמים עייפים.

מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון

תפקידם של העיניים והלב

מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון

טיפול בהודעות דחיפה - משיכה

‫דחיפה - אני מקבל הודעות בדחיפה, לא תמיד זה בזמן או בקצב שמתאים לי.

משיכה - אני נכנס לטלפון בזמני החופשי ומתעדכן מה קורה.

 

שעת ערב, רוצה להקדיש שעה להתכונן למבחן.

הופ...קיבלתי הודעה בפייסבוק....

הופ...קיבלתי אימייל ב = Gmail....

הופ...עשו לי לייק ב - Instegram....

 

ככה אי אפשר ללמוד עם כל ההפרעות הללו.

תנהלו את הטלפון במקום שהטלפון ינהל אתכם.

 

תנהלו את ההתראות של הרשתות החברתיות כך שזה יהיה במשיכה ולא בדחיפה.

 

לשינוי הגדרות התראות בפייסבוק - https://www.facebook.com/help/103859036372845 

מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון

זמן איכות משפחתי - שעה ביום!

תגדירו שעה ביום שבו לא תיגשו לטלפון ולא תבדקו הודעות. אני מבטיח לכם שהעולם ימשיך להסתובב.

במסגרת משפחתית זו חובה ופתאום תגלו את הילדים שלכם ותנהלו שיחה פורייה עם בן / בת הזוג.

תגלו מה הילדים עשו בבית ספר ותנהלו שיחה משפחתית כמו פעם שאתם הייתם קטנים.

מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון

ארוחות משפחתיות ללא הטלפון

אתם מוכנים? מותר לאכול ארוחה משפחתית ללא הטלפון...

נוצר מצב שאנחנו מביאים את הטלפון גם לאוכל. לצורך זה היום ישנם מפות שולחן מיוחדות בפינות האוכל עם כיסים לטלפונים. תזכרו בארוחות המשפחתיות שלכם שהייתם קטנים, לא הייתם רוצים לשחזר את זה עם המשפחה שלכם?

יש אפליקציה חדשה שגורמת לנו להרים ראש מהמסכים, קוראים לה כבוד!

מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון

כמה פעמים אתם בודקים את הטלפון ביום?

אתם מוכנים?

מחקרים מראים שבממוצע בודקים את הטלפון כל 6.5 דקות!!!!!

רוצים לדעת כמה פעמים אתם בודקים את הטלפון ביום? פשוט מאוד.

תורידו את תוכנת Checky (תוכנה חינמית) ותגלו את האמת...

מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון

מה גוגל יודעת עלינו?

כלי חדש של גוגל יציג לכם איזה מידע שלכם חשוף לכולם.

גוגל יודעת עלינו הרבה. הרבה מאוד אפילו. אבל מתוך כל המידע הזה שהיא אוספת, מה היא בדיוק מציגה לאנשים אחרים שנתקלים בשם שלנו? כלי חדש שמשיקה גוגל מאפשר לנו לשלוט בפרטים שיוצגו לכל מי שייתקל בשם שלנו במסגרת אחד משירותי החברה.
רוצים לדעת מה גוגל יודעת עליבם? תלחצו על הקישור הבא:
https://aboutme.google.com/

אז בואו ותגדילו את מעגל ההשפעה שלכם היום!

מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון

ניהול יעיל של הפיד שלי בפייסבוק

ע"י לחיצה על הלינק הבא תוכלו בקלות לנהל את העדפות עמוד החדשות שלכם. את מי אתם רוצים לראות או יותר חשוב את מי אתם לא רוצים לראות 
בהצלחה!

 

https://m.facebook.com/follow/feedsources 

מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון

די כבר!

‫לכל שונאי ההזמנות מהקנדי קראש ושכמותה הפוסט הזה בשבילכם. נמאס לכם שהטלפון מזמזם כל הזמן כי למישהו נגמרו החיים (תרתי משמע!!!) ניתן לעצור את ההתראות האלה עם טריק פשוט ולהגדיל את מעגל ההשפעה:
 

לבעלי אייפון:
On iPhone go to Facebook -> More -> Settings -> Notifications -> Mobile Push -> Uncheck Application Requests and Application Invites.

 

לבעלי אנדרואיד:
On Android go to Facebook -> Tap on the Three Lines in the upper right -> App Settings -> Uncheck Application Requests.

די כבר!

מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון

הפיד שלי הוא ברשותי

‫גם אתם מוצפים בפרסומים של מדבקה להרזייה, פטרת לציפורניים או ראייה בכדור בדולח? יש אפליקציות שמפרסמות פוסטים לפיד שלכם ללא אישורכם!!!!! מה עושים?
ראשית תיכנסו לפרופיל שלכם וודאו שהפוסטים האחרונים אצלכם בפיד הם שלכם. במידה ומצאתם שנהפכתם לסוכנים של פיתרון הקסם לפטרת בציפורניים:
1. לחצו על הגדרות פייסבוק
2. לחצו על אפליקציות בעמודה הימנית
3. בחרו את האפליקציה שאתם רוצים להסיר ולחצו על ה-x.
בהצלחה!!!

מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון

מה עושים בזמן נסיעה באוטו?

אורי שלום,
שמי ינאי, יש לי שתי בנות בגילאים 4.5 ו – 7. בזמן הנסיעה במכונית הן צמודות לטלפון ולא מחליפות מילה איתי וגם לא בינהם. חוסר תקשורת מוחלט.
מה אני יכול לעשות? 

 

ינאי שלום,
תודה רבה שפנית אליי, להלן כמה טיפים שאני שמח לשתף:

1. יש משפט שאני מאוד אוהב, "הזמן הנכון לשתול עץ היה לפני 20 שנה, הזמן הבא הכי טוב הוא עכשיו!". אין מה לבכות על חלב שנשפך, שנתנו לילדים בגיל שנה לראות יוטיוב בטאבלט מה ציפינו שיקרה? תחליט שאתה רוצה לעשות שינוי, תסתכל קדימה לא אחורה

2. נאה דורש נאה מקיים – האם אתה עם הטלפון צמוד? כל אימייל מקפיץ אותך? ילדים לומדים מההורים. הורים עושים = ילדים לומדים. תראה לבנות דוגמא, תפעיל גם את בת זוגתך ותחליטו על "זמן משפחתי". זמן שכולם מניחים את הטלפון בצד. זה יכול להתחיל ב – 10 דק' עם משחק טאקי קצר בבית ועד שעה פלוס במשחק מונופול משפחתי

3. תפנה לבנות לפני הנסיעה ותציע להן שהן יחליטו על משחק משותף. זה יכול להיות ספירת דגלים ביום העצמאות, או ספירת מכוניות צהובות, או שכל אחד יספר על חוויה מצחיקה שקרתה לו, בדיחות, משחקי מילים ועוד. אני משחק את אותו משחק עם הקטנים שלי (5 ו - 9), לכל אחד מותר להגיד מילה אחת לסיפור לפי הסדר (גם אני בסבב) זה תמיד מדהים אותי לאיזה מקומות מצחיקיםמגיעים

4. צור פלייליסט מראש ביחד עם הבנות, את השירים שהן אוהבות ופשוט תנגן אותו בזמן הנסיעה. ריקודים יתקבלו בברכה

5. ילדים הם מבוגרים קטנים, וצריך להתייחס אליהם בהתאם. אפשר להתקין אפליקצייה חינמית בשם simple timer, היישום הזה עושה דבר אחד – סופר זמן אחורה. אפשר אפילו לבחור את הצליל שהספירה מסתיימת (קולות של חיות). אם הנסיעה היא חצי שעה לדוגמא, מחליטים לפני שרק עשר דקות מוקדשות לטלפון ועשרים דקות לשיחה. מתחילים את הספירה לאחור וזהו. ברגע שהילד היה חלק מתהליך קבלת ההחלטות, הרבה יותר קל להיפרד מהטלפון.

מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון

זוכרים את החידה מראשית הדף?

מה שמיוחד בתמונה זאת האישה בעיגול היא היחידה בקהל ללא טלפון ופשוט נהנית מהרגע :)

16 | מבחן התמכרות לטלפון | נומופוביה | התמכרות למסכים | מבחן הנומופוביה | התמכרות לטלפון | התמכרות לסמארטפונים | התמכרות לטלפון סלולרי | ילדים מכורים לטלפון | שיימינג | ביוש | דרכי התמודדות עם התמכרות לטלפון

מבחן הנומופוביה הגדול!!! האם אתם מכורים לטלפון שלכם?

מכירים את תופעת הנומופוביה (התמכרות לטלפון)?
אז תתפלאו, המציאו מילה לסוג ההתמכרות החדש שהסמרטפונים הביאו איתם בשנים האחרונות.
בטוח אתם מכירים מישהו שלא זז בלי הטלפון שלו, הראש שלו תמיד מול המסך. תייגו אותו :)

אני שמח לשתף סרטון שמציג 10 סימנים לכך שאנחנו לוקים בנומופוביה (התמכרות לטלפון) + דרכי התמודדות.

יש אפליקציה חדשה שגורמת לנו להרים ראש מהמסכים,  קוראים לה כבוד!

כשהעיניים על הטלפון אנו לא רואים בעיניים! מצעד 10 הסרטונים הגדולים

התמכרות לטלפון (נומופוביה - Nomophobia) - להתנתק זה להתחבר

הגיע הזמן להרים את הראש מהמסכים.....יש עולם שלם בחוץ!!!
אם לא תצליחו להתנתק מהמדיה (מובייל, טאבלט, טלוויזיה) לא תצליחו להתחבר כמשפחה.

הסרטון מראה איך עושים זאת

התמכרות לטלפון (נומופוביה - Nomophobia) - טלפון הוא אויב וגזלן זמן!

קבוצת ה - What's App של הכיתה עדיין לא החליטה על אירוע גיבוש בסוף שבוע...
קבוצת ה - What's App של ועד הגן עדיין מתלבטת מה לרכוש למסיבת סוף שנה...
קבוצת ה - What's App של המשפחה משני הצדדים לא מפסיקים לחפור על אירועי השבת...
מה עושים????
פשוט מאוד, מתכווננים לחדשות ורק פעם בשעה מסתכלים בטלפון ורואים את ההתכתבויות. ההודעות יחכו לחדשות של השעה הבאה. 
טלפון הוא אויב, הוא גורם לכם הסטה של תשומת הלב פעם אחר פעם.
תנהלו את הטלפון במקום שהוא ינהל אתכם!

10 טיפים | נומופוביה | התמכרות לטלפון | התמודדות | גמילה מהטלפון

אני שמח לשתף סרטון של דקה על 10 הדרכים להתמודדות עם התמכרות לטלפון.

איך ייראה ריאיון עבודה של דור המילניום (דור המסכים)?

אני שמח לשתף סרטון קורע שתרגמתי לעברית 😎

זה מה שקורה כשהטלפון מצלצל בזמן שיעור

bottom of page